Indikacije za lečenje u HBCS-u na teret RFZO

Indikacije za lečenje u HBCS-u na teret RFZO

Lečenje hiperbaričnom oksihgenacijom se ostvaruje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za sledeće indikacije:

  • Akutno trovanje CO;
  • Sepsa;
  • Gasne embolije;
  • Gasna gangrene;
  • Kraš sindrom;
  • Kompromitovani transplatanti;
  • Osteomijelitis;
  • Opekotine II i III stepenaNa više od 30% ukupne površine tela;
  • Dijabetične angijopatije, uz dopler-sonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama;
  • Nezarastajuće. rane (ishemija IV stepena, ireverzibilne promene, gangrene, ulcus cruris).

Dah bržeg oporavka

Zakažite svoj termin i posetite nas u krugu Opšte bolnice!

Kontaktirajte nas