Kako funkcioniše hiperbarična komora?

Kako funkcioniše hiperbarična komora?

Hiperbarična komora uzima kiseonik iz okruženja i pretvara ga u koncentrovaniji kiseonik. Vazduh u komori konstantno protiče (ulazi novi, izlazi stari), tako da nema ustajalog vazduha.

Ova terapija se danas smatra jednom od najkvalitetnijih prirodnih terapija sa odmah vidljivim rezultatima i to ne samo trenutnim, već trajnim.Koristi se kao osnovni ili dodatni tretman u svim slučajevima kada je došlo do deficita u transportu kiseonika. Kiseonik u uslovima povišenog pritiska u hiperbaričnoj komori, omogućava da pluća prikupljaju i do tri puta više kiseonika, nego disanjem pri normalnom pritisku. Na taj način se stimuliše lučenje supstanci „faktor rasta“ i matične ćelije, koje doprinose lečenju i uspostavljanju normalnih biohemijskih i energetskih procesa u organizmu.

Dah bržeg oporavka

Zakažite svoj termin i posetite nas u krugu Opšte bolnice!

Kontaktirajte nas